Prečo je dobré venovať sa orientálnemu ( brušnému) tancu?

Brušný tanec prináša veľa pozitív pre ženu. Je to je vyslovene ženský tanec - rešpektuje ženské telo, vyzdvihuje to, čo je na žene krásne. Pomáha nám uvedomiť si našu ženskosť.

Základom orientálneho tanca sú najmä krúživé a vlnivé pohyby panvy a hrudníka pri špecifickom držaní tela s vystretým chrbtom a podsadenou panvou. Jeho súčasťou sú aj krokové variácie a trasy (shimmy) rôznymi časťami tela, ale tanec ako celok sa vyznačuje veľkou stabilitou a spojením so zemou. Koleno sa dvíha nanajvýš po úroveň bedrového kĺbu. Nenájdeme v ňom výskoky, prudké pohyby, ani záklony.

Z fyziologického hľadiska ide o pohybovú aktivitu s nízkou záťažou kĺbov, a ak sa tancuje správne - rovnomerne uvoľňuje, precvičuje a zaťažuje svalovú sústavu a kĺby celého tela. Je vhodný najmä pri skoliózach, kyfózach a lordózach. Zlepšuje sa držanie tela, pohyblivosť kĺbov a výživa kĺbových chrupaviek. Pôsobí podporne aj pri prevencii osteoporózy (tu účinkuje podobne ako chôdza - stimuluje tvorbu novej kostnej hmoty, čím sa zvyšuje hustota kostí). Brušný tanec možno aplikovať aj ako vhodnú aktivitu po absolvovaní rehabilitačnej liečby.

Pôsobí aj ako prevencia inkontinencie - určité pohyby výrazne posilňujú svalové skupiny panvového dna. Zlepšuje sa aj peristaltika. Pohyby pri orientálnom tanci môžu napomáhať odstráneniu menštruačných problémov a problémov s otehotnením (v prípade ak je bolestivá menštruácia a neplodnosť spôsobená svalovými stuhnutiami v oblasti panvy a krížovej chrbtice).

Pri tanci sa uvoľňuje veľa pozitívnej energie. Životná energia lepšie prúdi energetickými dráhami nášho tela a dochádza k harmonizácii energetických centier (čakier).

Ak sa žena venuje tancu pravidelne, značne sa zlepšuje koordinácia a ladnosť pohybov a spolu s úpravou stravovania môže orientálny tanec napomáhať aj redukcii hmotnosti.

Na záver možno zhrnúť, že orientálny tanec je pohybová aktivita vhodná pre ženy všetkých vekových a váhových kategórií, pomáha odbúravať stres a akceptovať vlastné telo. Prináša úľavu ženám, ktoré sú v práci vystavené jednostrannej záťaži a obzvlášť vhodný je pre ženy so sedavým zamestnaním.

A v neposlednom rade - na kurzoch brušného tanca zažijeme veľa zábavy, problémy pustíme z hlavy a spoznáme nové kamarátky!